Årsmöte 2020

Årsmöte för Umeå Folkmusikförening hålls lördagen den 1 februari 2020 kl. 13:00 på Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå.

Föreningen bjuder på fika. Alla medlemmar som deltar på årsmötet får gratis inträde till konserten med Quilty på Kafé Station samma kväll.

Ordenshuset ligger i korsningen Skolgatan/Sveagatan i centrala Umeå. Ingång från gården via Sveagatan. Sveasalen ligger 1 trappa upp i huset.
Hiss finns. Handikapptoalett finns. Hörslinga finns.

Är du inte medlem ännu, eller funderar du på om du betalat medlemsavgiften för 2020? Mer info finns här: http://umeafolkmusik.se/bli-medlem.

Välkommen för att träffas, diskutera och påverka!
Styrelsen för Umeå Folkmusikförening


ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Pdf-filer för nedladdning.

Verksamhetsberättelse för 2019 (uppdaterad version 17 januari)
Ekonomisk redovisning för 2019
Förslag till verksamhetsplan för 2020
Förslag till budget för 2020

MOTIONER

En motion är ett förslag som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. En motion kan handla om någonting du vill förändra eller någonting du vill att föreningen ska jobba för.

Alla medlemmar får lämna in motioner till årsmötet. Om du vill lämna in en (eller flera) motion(er), skicka den (eller dem) till ordförande Elsa Reimerson (elsa.reimerson@gmail.com) senast två veckor före årsmötet, lördagen den 18 januari 2020.

NOMINERA HEDERSMEDLEM

Finns det någon du tycker att Umeå Folkmusikförening särskilt ska uppmärksamma i år? Någon som kanske gjort något särskilt för folkkulturen i Umeå, under lång tid eller med stor genomslagskraft, som vi kan hedra genom ett hedersmedlemskap i föreningen? Skicka ditt förslag och en kort motivering till din nominering till ordförande Elsa Reimerson (elsa.reimerson@gmail.com) senast två veckor före årsmötet, lördagen den 18 januari 2020.