Bli medlem

Bli medlem i Umeå Folkmusikförening

Medlemsavgiften betalas årsvis, verksamhetsåret är 1/1 - 31/12. 

Skriv in följande uppgifter:

  • Namn och födelseår på de familjemedlemmar som du betalar för, samt adress, e-post och telefonnummer. 
  • Om du girerar från internetbank, skriv vem pengarna kommer från och skicka ett mail till kassören med alla uppgifter. 

Vi skickar medlemskort som gäller till nästa årsmöte. Medlemsskapet ger dig rabatter på våra arrangemang och på festivalbiljetter.

Här på hemsidan finns all information om kommande evenemang och föreningen har även en facebook-sida med information och bilder från diverse händelser. Till de medlemmar som uppgett e-postadress skickar vi också regelbundet ut information om vad som händer.

Du är viktig som medlem i arbetet för folkmusik och dans i Umeå! 

Medlemsavgifter

  • Enskild vuxen, ej studerande: 100 kr 
  • Studerande med studiemedel: 50 kr 
  • I medlemsavgiften ingår alla eventuella hemmaboende barn oavsett ålder.

Betala till Bankgirokonto 376-7480 Umeå Folkmusikförening.

Välkommen som medlem