Behandling av personuppgifter

Hantering av medlemmars personuppgifter

Umeå Folkmusikförening samlar in och behandlar personuppgifter om personer som är eller blir medlemmar i föreningen för att kunna uppfylla avtalet om medlemskap med medlemmarna.

De uppgifter som vi samlar in är: namn, födelseår, kön, bostadsort, e-post, telefonnummer och betalning av medlemsavgift, samt eventuellt antal hemmaboende barn som ska ingå i medlemskapet. Namn, kontaktuppgifter och uppgift om betalning av medlemsavgift samlas in för att kunna administrera ditt medlemskap. Uppgifter om födelseår, kön, bostadsort och eventuellt antal hemmaboende barn som ska ingå i medlemskapet samlas in för att kunna sammanställa och redovisa medlemsstatistik som vi behöver för bland annat ansökningar och redovisningar av bidrag.

Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för Umeå Folkmusikförenings verksamhet, exempelvis till medlemsbrev och årsmöteskallelser. Medlemsregistret används också som underlag för bidragsansökningar och avrapportering av erhållna bidrag. Umeå Folkmusikförening lämnar inte vidare uppgifter från medlemsregistret till tredje part.

Styrelsen för Umeå Folkmusikförening är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta styrelsen om du vill få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade eller få veta hur länge Umeå Folkmusikförening kommer att lagra personuppgifterna. Kontaktuppgifter hittar du på http://umeafolkmusik.se/kontakt. Om du anser att Umeå Folkmusikförening inte har vidtagit begärda åtgärder med dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Arrangemang där vi redovisar studiecirkel

En del av vår kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda. Uppgifter om dig som är deltagare kan då skickas vidare till Bilda som underlag, enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. Läs mer om hur Bilda samlar in uppgifter och hur länge de sparas på Bildas hemsida (länk öppnas i ny flik).