Tillgänglighet

Visste du att Umeå Folkmusikförening strävar efter att ha en så bra tillgänglighet till sina lokaler som möjligt? Mer information om tillgänglighet går att läsa på https://umeafolkmusik.se/tillganglighet/.. Läs mer
Av Jolanda - 4 Maj