Årsmöte 2019

Årsmöte för Umeå Folkmusikförening hålls lördagen den 9 februari 2019 kl. 14:00-16:00 på Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2C, Umeå.

Föreningen bjuder på fika. Efter årsmötet blir det medlemsdans till levande musik.

För information om tillgänglighet i lokalen, se http://umeafolkmusik.se/tillganglighet (öppnas i ny flik).

Kallelse och årsmöteshandlingar har skickats till alla medlemmar via epost. Du hittar också dokumenten för nedladdning på denna sida.

Välkommen för att träffas, diskutera och påverka!
Styrelsen för Umeå Folkmusikförening


Årsmöteshandlingar
PDF-filer för nedladdning.

Kallelse till årsmöte 2019-02-09 (öppnas i samma flik) 

Verksamhetsberättelse 2018 (öppnas i samma flik)

Förslag till verksamhetsplan 2019 (korrigerad) (öppnas i samma flik)

Förslag till budget 2019 (kommer inom kort)


Inkomna motioner

Att medlemsavgiften ändras så att även arbetslösa och långtidssjukskrivna får ett rabatterat pris. Antingen genom att de kategorierna ingår under punkten ”Studerande med studiemedel: 50 kr” eller att en ny kategori läggs till. Som exempel har Folketsbio ett rabatterat pris för arbetslösa. I denna kategori ingår också sjukskrivna (även om det inte framgår på deras hemsida). /Jennie Wadman

Styrelsens svar:
Styrelsen rekommenderar årsmötet att bifalla motionen. Frågan kommer att behandlas under punkt 10 (Avgifter) i dagordningen, och det kommer då att finnas möjlighet att diskutera hur vi kan formulera beslutet.