Hög tid: En hyllningshelg till minnet av spelmannen Johannes Renström

15 September Landscape spelman bred

Den samiske spelmannen Nils Johannes Renström (1857–1886) var under sin levnad känd som den främste storspelmannen i norra Västerbotten. Berättelserna om hans vidunderliga fiolspel har levat vidare bland människor ända in i vår tid.

Renström mördades av en annan spelman - men gärningsmannen fick bara två års fängelse, och Renström begravdes utan ceremoni och klockringning på en avskild del av kyrkogården. Det ligger nära till hands att tänka sig att han begravdes på detta vanhedrande sätt på grund av sitt etniska ursprung. Rasismen mellan svenskar och samer var vid denna tid självklar och invand. Lägg dessutom till att han var både spelman och utfattig.

För att hedra Nils Johannes Renström och så långt som möjligt även medverka till hans upprättelse anordnas konserter och en minneshögtid i tre Västerbottenskommuner, Skellefteå, Robertsfors (Bygdeå) och Umeå den 13 till den 15 september 2019.

Arrangörer:
Västerbottens spelmansförbund, Umeå Teaterförening, Såhkie - Umeå sameförening, Bygdeå församling, Umeå folkmusikförening