Nybyggnan - konsert och dans på Norlandsoperan

3 Februari 2018 Landscape_nybyggnan_h

Nybyggnan är nutida musik i kammarformat med folkmusik som grundfundament. Det är musik som låtit sig påverkas av andra stilar och uttryck, musik som byggs idag med influenser från samtiden. Folkmusiken som genre befinner sig i ständig utveckling istället för att stanna i arkiv och förbli museal. I mötet med andra stilar får den liv och nya uttryck. Nybyggnan är ett resultat av Daniel Reid och Adrian Jones gemensamma intresse för nya uttrycksformer inom folkmusik.

Daniel Reid saxofon

Jeanette Eriksson violin

Sérgio Crisóstomo violin

Adrian Jones viola

Anna Wallgren cello

Norrlandsoperan Black Box

Lördag 3 februari klockan 19