Styrelse 2024!

Föreningen presenterar den nya styrelsen!

Umeå Folkmusikföreningens styrelse

Ordförande
Henrike Wesp
E-post: ordforande@umeafolkmusik.se

Vice ordförande
Malte During

Kassör
Markus Segerström
E-post: kassor@umeafolkmusik.se

Sekreterare
Lisa Backman

Ledamöter
Dennis Isaksson, ledamot
Gunnar Lothman, ledamot
Jolanda Snellenberg, ledamot
Tobias Jensen, ledamot
Evelina Åström, ersättare
Sonja Viljamaa, ersättare

Av Jolanda - 2024-02-08