Tillgänglighet

Visste du att Umeå Folkmusikförening strävar efter att ha en så bra tillgänglighet till sina lokaler som möjligt? Mer information om tillgänglighet går att läsa på https://umeafolkmusik.se/tillganglighet/

Av Jolanda - 2023-05-04

Senaste nyhetsinläggen