Styrelsen 2022

Umeå Folkmusikföreningen presenterar styrelsen 2022!

Alva Marander, ordförande 

Henrike Wesp, vice ordförande

Tobias Jensen, kassör

Olle Tranberg, sekreterare

Jolanda Snellenberg, ledamot 

Gunnar Löthman, ledamot

Elena Martinez, ledamot

Sonja Viljamaa, ersättare 

Maria Eklund, ersättare

Så här trevligt hade vi på vårt första styrelsemöte! Vi ser fram emot att äntligen kunna jobba på som vanligt igen, men konserter, danskvällar och workshops! Håll er upptaderade här på Facebook eller på vår hemsida http://umeafolkmusik.se/ 😎 Vi ses!


Av Jolanda - 2022-03-11