Umefolk söker producent!

Umeå Folkmusikförening söker en producent för Umefolk.

Umefolk är en av Sveriges största folkmusikfestivaler. Den har anordnats (under olika namn) i februari varje år sedan slutet av 1980-talet och är en festival för alla med folkmusik- och dansintresse. Umefolk är ett centralt inslag i Umeås kulturliv och en institution i folkmusik-Sverige. Umefolk står för god kvalitet och erbjuder varje år en spännande blandning av stora professionella artister, halvprofessionella och amatörmusiker. Artister och besökare i alla åldrar kommer till Umefolk från Umeå, Västerbotten, Sverige och resten av världen. Många återkommer till festivalen år efter år, och varje år upptäcker också nya människor Umefolk. 2021 genomfördes Umefolk som en helt digital festival, men inför 2022 hoppas Umeå Folkmusikförening på att återigen kunna arrangera festivalen i fysisk form.

Umefolk går av stapeln i februari varje år och arrangeras av Umeå Folkmusikförening. Producenten arbetar på uppdrag av föreningens styrelse och samarbetar med en ideell styrgrupp och Studieförbundet Bilda, som ger oss stöd i bland annat ekonomihantering och marknadsföring för Umefolk.

Producenten för Umefolk ansvarar för det konstnärliga och praktiska planerandet och genomförandet av Umefolk. Till producentens ansvarsområden hör: 

  • Bokning av artister till Umefolk och planering av ett program som speglar verksamhetsplanens ambitioner om jämställdhet, mångfald och miljö; lokal, regional och nationell förankring samt delaktighet och tillgänglighet.
  • Planering och utförande av Umefolks praktiska genomförande, inklusive konserter, föreställningar och dansspelningar samt övriga programpunkter och festivalaktiviteter.
  • Ekonomisk planering och styrning, inklusive budgetarbete och budgetuppföljning. Även visst ansvar för att söka ytterligare extern finansiering kan ingå.
  • Marknadsföring av Umefolk på ett sätt som syftar till att nå en bred målgrupp, öka intresset för festivalen och sälja biljetter. Här ingår ansvar för Umefolks hemsida och sociala medier, framtagande av marknadsföringsmaterial i enlighet med festivalens grafiska profil samt presskontakter.
  • Dokumentation och utvärdering av Umefolks planering och genomförande

Vi söker en driven person som vill förvalta och utveckla Umefolk som folk- och världskulturfestival. Du kommer att jobba både strategiskt och operativt, praktiskt och kreativt, planerande och problemlösande. Arbetet kräver att du:

  • har förmåga att strukturera ditt arbete.
  • är självgående och har förmåga att ta egna initiativ.
  • kan kommunicera med många olika personer och grupper (t ex samarbetspartners, artister, volontärer och tekniker, besökare och press), både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
  • levererar material i tid (tex för administration och marknadsföring).

Det är särskilt meriterande om du har förankring i genren, erfarenhet av att leda liknande arrangemang eller särskild kompetens inom t ex projektledning, kulturproduktion eller marknadsföring.

Producenten har stor frihet att själv styra över sitt arbete och sin tid. Du behöver därmed också kunna sätta gränser, prioritera och kommunicera med styrgruppen och med styrelsen kring arbetsbelastning och behov av stöd. Du har din arbetsplats på Bildas kontor i Umeå.

Anställningsform: Överenskommen visstidsanställning.

Omfattning: 50 % av heltid i 12 månader från 1 augusti 2021, med möjlighet till förlängning, eller motsvarande efter överenskommelse.

Ansökan med CV, personligt brev och referenser skickas till rekrytering@umeafolkmusik.se senast den 23/5 2021. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Sprid gärna denna annons i dina nätverk!


Annonsen som pdf: Umefolk söker producent!

Av Elsa Reimerson - 2021-05-03