Stämningsfulla dans- och spelbilder!

En ickekommersiell sida med bilder från
danser och mindre folkmusikkonserter och
spelmansstämmor, vanligtvis kring Umeå.
Fotografen Henry Lingesten vill visa känslan i dansens rörelseenergi
och det bildmässiga från dessa miljöer.


www.fodfoto.se

Av Anna Nordesjö - 2014-05-18

Senaste nyhetsinläggen