Tedans

16 December 2018 Landscape f%c3%a5rfiolerna

Studentspelmanslaget Fårfiolerna och Umeå spelmanslag spelar. Välkommen att lyssna, fika och ta en svängom!

Söndag 16 december klockan 14-16.

Fri entré.

Arr Umeå folkmusikförening och Umeå kommun